wsparcie w nauczaniu języka polskiego jako obcego oraz języka angielskiego

Program Akelius

Fundacja SOK jako partner UNICEF wdraża program Akelius w szkołach, w których uczą się dzieci z doświadczeniem migracji, w tym dzieci uchodźcze z Ukrainy. Zapraszamy nauczycieli oraz dyrektorów placówek do wzięcia udziału w szkoleniach w formule online, których celem jest prezentacja aplikacji Akelius, stworzonej przez Fundację Akelius. Program stanowi istotne wsparcie w nauczaniu języków obcych, w tym języka polskiego jako obcego.

Szkolenia będą miały wymiar praktyczny, zaprezentujemy sposoby i techniki wykorzystania aplikacji Akelius w nauczaniu języka polskiego jako obcego oraz języka angielskiego. Nauczyciele będą mogli korzystać z aplikacji Akelius na co dzień prowadząc zajęcia językowe i tym samym wdrażać metodę blended learningu, która łączy tradycyjne metody dydaktyczne z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Fundacja SOK zapewnia pełne wsparcie, szkolenia i warsztaty w celu jak najlepszego wspierania nauczycieli w prowadzeniu interaktywnych zajęć językowych przez cały rok szkolny. Szkolenia z programu Akelius są propozycją dla nauczycieli, których szkoły zostały wyposażone w tablety przez UNICEF. Jeśli reprezentują Państwo taką placówkę, zapraszamy do udziału w szkoleniach.
Aby dowiedzieć się więcej oraz zapisać się na szkolenia, prosimy o kontakt mailowy: [email protected].
Z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji.