Portfolio

Cykl jabłoni

Jabłonie mają swój roczny cykl. Zastanów się, w jakiej kolejności przebiegają poszczególne etapy. W kole kalendarza umieść zdjęcia i karteczki opisujące poszczególne procesy, a także odpowiadające im ceny jabłek. Następnie opowiedz komuś cały cykl.

Pobierz