Samodzielność od Kuchni

Praktycznie o gotowaniu w pieczy — szkolenia on-line dla wychowawców

Pandemia uniemożliwiła nam organizację cyklów warsztatów kulinarnych z młodzieżą, więc nasze działania skupiłyśmy na dotarciu do wychowawców. Dzięki nim zbieramy też dane i prowadzimy analizę sytuacji w placówkach: sposobu żywienia, możliwości nauczania, powszechności diet, dostosowania do wytycznych. W oparciu o tę wiedzę wyposażamy pracowników pieczy w praktyczne rozwiązania najbardziej palących problemów: monotonnej diety, braku możliwości uczenia wychowanków gotowania czy identyfikacji zaburzeń odżywiania. Dzięki formie on-line możemy prowadzić te warsztaty dla wychowawców z całej Polski. Mimo zmiennej sytuacji w placówkach i przeciążenia ich pracą udaje nam się zmieniać podejście nie tylko wychowawców, ale też dzieci i młodzieży. By działać atrakcyjnie i efektywnie, stworzyliśmy plansze edukacyjne i podręcznik z patentami ułatwiającymi edukację kulinarną w placówkach.