Szkolenie SOK dla nauczycieli języka polskiego jako obcego wraz z komponentem regulacji emocjonalnej

Dla kogo jest to szkolenie

Adresatami szkolenia są nauczyciele języków obcych, języka polskiego, jak i inni specjaliści funkcjonujący w strukturach edukacyjnych i instytucjach kultury oraz wszystkie osoby chcące wspierać dzieci ukraińskie w poznawaniu naszego języka i kultury, co ułatwi integrację w środowisku polskim oraz włączenie w polski system oświaty w kolejnym roku szkolnym.

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Zasady szkolenia

20 godzin wykładów

Wykłady – do wysłuchania każdego dnia – pozwolą zdobyć wiedzę dotyczącą pracy z cudzoziemcami, w szczególności pracy z dziećmi i kursantami pochodzącymi z krajów słowiańskich, a komponent regulacji emocjonalnej zagwarantuje narzędzia do wspomagania funkcjonowania dzieci uchodźczych w nowym środowisku.

24 godziny warsztatów i konsultacji

Po wysłuchaniu wykładu każdego dnia odbywają się warsztaty poświęcone danemu zagadnieniu metodycznemu. Codziennym konsultacjom będą towarzyszyły praktyki mindfulness, które nauczą lektorów, jak budować dobrostan dzieci biorących udział w kursach językowych.

Innowacyjne elementy szkolenia

Wyróżniającym elementem szkolenia jest komponent regulacji emocjonalnej w postaci serii ćwiczeń oddechowych poprawiających koncentrację, redukujących stres, wspierających dzieci w budowaniu odporności psychicznej.

Pakiet podręczników

Każdy uczestnik szkolenia, który spełni wymogi dotyczące 90% obecności, otrzyma pakiet podręczników i pomocy dydaktycznych wspomagających pracę lektora.

Certyfikat ukończenia

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik, który spełni wymogi dotyczące obecności, otrzyma certyfikat.

Program szkolenia

Każdy dzień szkolenia poświęcony jest innym zagadnieniom. Poniżej tematy każdego dnia zajęć:

  1. Wprowadzenie do mindfulness oraz ćwiczenia oddechowe i regulacja emocjonalna.
  2. Metody, zasady i techniki nauczania języka polskiego jako obcego i metoda bezpośrednia w nauczaniu jpjo w praktyce.
  3. Lekcja jako nauka komunikacji. Rozwijanie sprawności językowych na kursie dla początkujących.
  4. Profesjonalny lektor: rola nauczyciela, organizacja nauczania, motywowanie ucznia. Poprawianie błędów.
  5. Specyfika nauki JPJO w grupach słowiańskich.
  6. Indywidualne cechy uczniów a sukces w nauce języków obcych. Praca z dziećmi.
  7. Nauczanie słownictwa z wykorzystaniem wiedzy z dziedziny neurolingwistyki.
  8. Nauczanie gramatyki. Prezentacja podręczników do nauki jpjo.
  9. Praca nad poprawną wymową i intensywny trening fonetyczny.
  10. Kultura w nauczaniu. Film i piosenka oraz nowe technologie w nauczaniu jpjo.

KLIKNIJ TUTAJ >>> Zobacz harmonogram szkolenia